15:45
Кафедра права та публічного адміністрування успішно завершила Декаду студентської науки

В період з 10 по 20 березня 2021 року на економіко-правовому факультеті триває Декада студентської науки – 2021, проведення якої вже є доброю традицією для Маріупольського державного університету. Викладачами кафедри права та публічного адміністрування організовано проведення засідань секцій та студентського наукового товариства Lex&us у дистанційному форматі.

Цього року учасниками Декади стали близько 50 студентів-бакалаврів спеціальності 081 «Право». За результатами участі опубліковані тези в збірнику матеріалів, який розміщується на офіційному сайті Маріупольського державного університету, а найкращі доповіді відзначені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.


10.03.2021 р. у пленарному засіданні дебютувала студентка 1 курсу спеціальності «Право» денної форми навчання Дзигар Дар’я з доповіддю «Проблема правосвідомості та правового виховання», в якій акцентується увага на особливостях розвитку правової свідомості та правової культури молоді, розкрито проблемні питання формування правової свідомості в сучасний період.

 

12.03.2021 р. у роботі секції «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» Декади студентської науки-2021 взяли участь 28 студентів спеціальності 081 «Право». В рамках секції обговорено теоретичні та практичні проблеми трудового права, соціального захисту окремих категорій громадян.


На секції представлені результати авторських наукових розробок студентів, після яких відбулось обговорення окремих положень та пропозицій доповідачів. Особливий інтерес учасники секції проявили до теми доповіді «Ризики неознайомлення працівників із локальними актами у трудових відносинах: судова практика», при висвітленні якої Михайленко Інна поділилась власним практичним досвідом, який отримала під час проходження стажування в «МЕТІНВЕСТІ». Жвавий інтерес викликала доповідь «Щодо розмежування видів дистанційної праці» Мозалевської Вікторії, яка є надактуальною в умовах карантинних заходів та реформування трудового законодавства.


За результатами роботи секції переможцями стали студенти 4 курсу спеціальності «Право» Голіков Владислав, Михайленко Інна, Мозалевська Вікторія, Шамара Роман, які виступили зі змістовними доповідями.

 

15.03.2021 р. у роботі секції «Актуальні питання публічних галузей права» прийняло участь 17 студентів, в рамках якої висвітлювалися сучасні проблеми теорії держави і права, конституційного права та процесу, муніципального права, природоресурсного законодавства та ін.


До участі у секції були залучені учні Маріупольського технічного ліцею, ЗОШ № 9 та ЗОШ № 15. Для учнів участь в Декаді студентської науки – це добра нагода ознайомитися із цікавими дослідженнями, запозичити корисний для своєї дослідницької роботи матеріал.

 

За результатами роботи секції переможцями стали студенти спеціальності «Право» Дзигар Дар’я, Дресвяннікова Віолета, Чінчін Крістіна, Шамара Роман, Щербак Максим, які успішно виступили з тезами доповідей.


17.03.2021 р. в рамках Декади студентської науки-2021 відбулось засідання наукового товариства Lex&us спеціальності «Право» на тему «Наукова робота студента-правознавця: види наукових робіт та проблеми їх написання», під час проведення якого висвітлено наступні питання: види наукових робіт студента за період навчання; планування написання видів наукових робіт; накопичення наукової інформації та підбір літератури до теми; критерії якості наукової роботи; науковість, повнота розкриття теми, аргументованість висновків; доброчесність, грамотність написання та оформлення тощо. Студенти старших курсів поділились досвідом написання наукових робіт зі студентами-першокурсниками.


Викладачі кафедри у своїх виступах акцентували увагу на тому, що займатися науковою роботою цікаво, пізнавально та корисно, але при цьому потрібно обов’язково враховувати власні сили та здібності. Наукова робота покращує розвиток особистості студента, його ораторські та комунікативні здібності, сприяє більш ефективному засвоєнню знань з навчальних дисциплін.

Переглядів: 128 | Додав: Деканат | Рейтинг: 5.0/1
uCoz