14:45
Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин здійснює моніторинг та перегляд освітніх програм

Протягом навчального року викладачі кафедри економіки та міжнародних економічних відносин активно працювали над удосконаленням та модернізацією освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм зі спеціальностей 051 «Економіка» і 292 «Міжнародні економічні відносини».

 

           У результаті проведення круглих столів із роботодавцями і представниками баз практик (зокрема, департаменту з питань економіки Маріупольської міської ради, Відділення у м. Маріуполь Донецької ТПП, відділень ПАТ «Перший український міжнародний банк» в м. Маріуполі, АТ КБ «Приватбанк»), зустрічей з випускниками та здобувачами вищої освіти, обговорення рекомендацій голів Екзаменаційних комісій за результатами проведення державної атестації отримано пропозиції щодо удосконалення змісту освітніх програм, зокрема, у частині практичної підготовки здобувачів вищої освіти та компетентностей випускників. 

 

           За підсумками проведення кафедрою економіки та міжнародних економічних відносин VI Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», в ході пленарних та секційних обговорень визначено найбільш актуальні на сьогодні питання наукових досліджень у сфері економічних наук, що потребувало врахування при удосконаленні наукової складової освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії зі спеціальностей 051 Економіка та 292 Міжнародні економічні відносини на третьому (освітньо-науковому) рівні. 

 

           Під час засідань кафедри та робочих зустрічей пропозиції стейкголдерів узагальнено та систематизовано і прийнято відповідне рішення про оновлення та удосконалення освітніх програм, реалізацію яких забезпечує кафедра. З урахуванням положень прийнятих у 2020 р. Стандартів вищої освіти, пропозицій стейкголдерів (роботодавців, здобувачів вищої освіти, випускників) і голів Екзаменаційних комісій, а також беручи до уваги досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо впровадження програм бізнес-освіти, робочими групами під керівництвом гарантів відповідних освітніх програм оновлено освітні програми «Міжнародна економіка» (другий рівень вищої освіти) і «Міжнародний бізнес» (перший та другий рівні вищої освіти), а також удосконалено освітню програму «Міжнародна економіка» (перший рівень вищої освіти) і освітньо-наукові програми зі спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини» (третій рівень вищої освіти).

 

          Нові редакції освітньо-професійних (ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр») і освітньо-наукових (доктор філософії) програм зі спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини» запропоновано для громадського обговорення.

Переглядів: 141 | Додав: Деканат | Рейтинг: 0.0/0
avatar
uCoz