______________________________________________________________________________

Кафедра приватно-правових дисциплін
__________________________________________________________________________________
Адреса: 87500, Маріуполь, проспект Будівельників, 129а, каб. 304
Телефон: (0629) 58-75-56
E-mail: [email protected]


Завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Кулешов Олександр Олександрович
E-mail: [email protected]


Основна діяльність кафедри приватно-правових дисциплін зосереджена на підготовці конкурентоспроможних фахівців-юристів: Кафедра реалізує свої завдання шляхом поєднання науки, навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій. З часу свого утворення кафедра перебуває у процесі свого розвитку, самовдосконалення, вирішуючи різнопланові проблеми організаційного, наукового, кадрового і навчально-методичного характеру. При цьому з необхідністю враховуються не лише новітні досягнення теоретичної науки, постійні зміни чинного законодавства, але і зміни соціально-політичного життя, правової політики держави, нові суспільні запити та пріоритети, нові стандарти освіти та інші фактори відомчого і загальносуспільного характеру.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
-081 Право
-293 Міжнародне право

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
-081 ПравоКафедра здійснює підготовку фахівців у сфері юриспруденції. Всі дисципліни кафедри забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших вищих навчальних закладів, досвідченими практичними працівниками.

До проведення різних форм навчальних занять, рецензування навчально-методичних матеріалів, інших форм роботи постійно залучаються практикуючі юристи підприємств, організацій та установ, адвокати, нотаріуси, помічники суддів. прокурори, поліцейські тощо. Метою залучення практичних працівників до проведення занять на кафедрі державно-правових дисциплін є впровадження в освітній процес саме практичної складової діяльності юриста, адже поєднання теоретичної та практичної складової є запорукою якісної підготовки майбутніх юристів. У ході лекційних, семінарських та практичних занять здобувачі вищої освіти засвоюють комплекс практичних заходів, набувають нові знання, уміння, та вдосконалюють отримані результати навчання шляхом впровадження інтерактивних методів та форм навчання та використання технічних засобів навчання.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід навчально-методичної роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів та провідних наукових установ.

Для студентів освітньої програми «Право» є можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період 3-12 міс) у Франції та Італії.

Студенти і викладачі кафедри беруть активну участь у програмі ERASMUS+ та проектів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту» Жана Моне. Серед партнерів програми провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Українська асоціація студентського самоврядування. Наша мета стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у ЗВО України.


Наукова діяльність

Викладачі кафедри та студенти проводять наукові дослідження у межах наукової теми «Правові засади діяльності підрозділів поліції органів місцевого самоврядування» за № 0110U003043 (Науковий керівник – завідувач кафедри, к.ю.н., доц. Кулешов О.О.)

Кафедра брала участь у розробці проекту законодавчих змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням концептуальних засад реформування місцевого самоврядування.

За період 2015/2021 р. викладачами кафедри опубліковано:
• 100 наукових статей ( 45 з них у фахових виданнях)
• 128 тез доповідей.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, колективних монографіях.


Студентська наука

На кафедрі приватно-правових дисциплін діє студентський науковий гурток «Фарватер права» (науковий керівник – завідувач кафедри к.ю.н., доцент, Кулешов Олександр Олександрович). Члени наукового гуртка беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, Всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи студентів факультету права і соціального управління у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах. Студентами під керівництвом викладачів опубліковано: 160 статей та тез доповідей (з них 41 стаття та 119 тез доповідей).

Серед визначних наукових заходів кафедри слід відзначити проведення за останній рік конференцій різних рівнів:
- Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Правові проблеми сучасності: теорія та практика»;
- V Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми держави та права»;
- Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання-2021».


Партнери кафедри:

• Бердянський державний педагогічний університет
• Маріупольська міська рада
• Благодійна організація «Благодійний фонд право на захист»
• Громадська організація «Центр викривачів корупції»
• Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Черкаській області
• Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ в Україні
• Департамент з питань безпеки та запобігання корупції Маріупольської міської ради.
• Департамент соціального захисту населення Маріупольської міської ради.
• Відділ соціально-правового захисту дітей Управління «Служба у справах дітей» Маріупольської міської ради.
• Управління державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради
• Адвокатське об’єднання «ХАУБЕРК»
• Кoстянтинiвський мiськpайoнний суд Дoнецькoї oбластiuCoz