______________________________________________________________________________

Кафедра фінансів та обліку
__________________________________________________________________________________
Адреса: 87500, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129а, каб. 302
Телефон:
E-mail: [email protected]


В.о. завідувача кафедри – доктор економічних наук, доцент Ясинська Надія Альбертівна
E-mail: [email protected]


Кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 071 Облік і оподаткування
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 071 Облік і оподаткування
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Головна мета кафедри фінансів та обліку – якісна підготовка кваліфікованих фахівців, що володіють сучасними знаннями з обліку та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування на основі гармонізації навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій, інноваційних форм і методів організації освітнього процесу, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та ефективної взаємодії з суспільством.

Здобувачам вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр») надається можливість обирати дисципліни циклу загальної та циклу професійної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.

Здобувачі вищої освіти проходять практичну підготовку у банках, страхових компаніях, на базі провідних підприємств, установ та організацій м. Маріуполя та інших.
Наукова діяльність

Комплексні теми кафедри:
2019-2024 рр. Фінансова політика держави в умовах модернізації фінансової системи та інститутів (номер державної реєстрації 0119U103381).

Наукові публікації кадрового складу кафедри включено до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus International та ін.). Співробітники кафедри вносять вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.


Студентська наука

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є розвиток студентської науки. Дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти пов’язується з актуальними проблемами в фінансовій, банківській та страховій сферах, а також у сфері обліку та оподаткуванні як на рівні суб’єктів господарювання, так і на державному й міжнародному рівнях.

Здобувачі вищої освіти активно приймають участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що підтверджується значною кількістю публікацій тез доповідей.

В рамках наукової роботи кафедри функціонують студентські наукові товариства «Фінансові студії» (науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Ясинська Н.А.) та «Облікові студії» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Коверза В.С.). Члени товариства відвідують засідання, присвяченні обговоренню найбільш актуальних проблем в сфері управління особистими фінансами, діджиталізації фінансів та менеджменту, страховій сфері, а також у сфері обліку та оподаткування.


Партнери кафедри:

- Camprari Group (Італія)
- Державна аудиторська служба України
- Державна казначейська служба України
- Приват Банк
- Сартанська селищна військово-цивільна адміністрація Маріупольського району Донецької області
- Благодійний фонд «Карітас» (м. Запоріжжя)
- Український союз промисловців і підприємств

uCoz