________________________________________________________________________________

Кафедра раціонального природокористування
та охорони навколишнього середовища

_____________________________________________________________________________________
Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]

Facebook
Instagram


Завідувач кафедри - кандидат економічних наук, доцент кафедри Мітюшкіна Христина Сергіївна


Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища МДУ здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 101 Екологія на першому та другому рівнях освіти:
«Бакалавр» – 101 Екологія. ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
«Магістр» – 101 Екологія. ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Основне завдання кафедри - підготовка фахівців, які зможуть вирішувати актуальні задачі в галузі екології; визначати джерела і шляхи надходження у природне середовище шкідливих компонентів та здійснювати оцінку їх впливу на стан здоров'я людини та якість природних об’єктів; розробляти плани природоохоронних заходів; складати екологічні прогнози.Наукова діяльність

Вектори наукової діяльності викладачів та здобувачів кафедри охоплюють сучасні проблеми антропогенного навантаження, моніторинг змін стану елементів екосистем, проблеми екологізації економіки та формування ефективного механізму природокористування, вдосконалення екологічної політики в контексті сталого розвитку тощо. Упродовж останніх років кафедра виконує дослідження в рамках таких комплексних наукових тем:
- «Формування еколого-правового механізму зменшення антропогенного навантаження південно-східної України у контексті відтворення штучних лісів» (термін виконання 2012-2013 рр. номер держреєстрації 0111U010498).
- «Формування механізмів збалансованого природокористування та охорони навколишнього середовища у контексті реалізації екологічної політики України» (термін виконання 2016-2020 рр. номер держреєстрації 0II6U000052).
- «Формування механізму забезпечення безпеки екосистем в умовах сталого розвитку» (виконання 2020-2022 рр. номер державної реєстрації 0120U101442)

З 2016 року кафедра організує щорічну Всеукраїнську науково-практичну заочну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти», кількість учасників якої постійно зростає. Традиційними партнерами й співорганізаторами конференції є Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця).

Викладачі кафедри й студенти активно співпрацюють з промисловими підприємствами, урядовими й неурядовими організаціями міста, громадою. Так, викладачі брали участь у обговоренні проекту Глобальні цілі сталого розвитку: перспективи для Маріуполя (вересень 2016 р.), готували пропозиції щодо Стратегії розвитку міста Маріуполя «Маріуполь-2021»; є учасниками робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста Маріуполя 2030 за напрямком «Чисте довкілля»; є членами постійної комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Маріуполь.

Постійне вдосконалення якісного складу науково-педагогічних працівників кафедри відбувається за рахунок проходження курсів підвищення кваліфікації (Маріупольський державний університет, Приазовський державний технічний університет», інститут підвищення кваліфікації, Маріупольська міська рада КП «Учбово-консультаційний центр») та наукових й науково-методичних стажувань («Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Науковий центр "Мала академія наук України", Маріупольська міська філія державної установи «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»); участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах, публікаційної активності викладачів.

Ключовим напрямком роботи кафедри є керівництво науково-дослідною роботою студентів. Члени наукового товариства студентів спеціальностей «Екологія» є переможцями та лауреатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю: «Екологія та екологічна безпека» (ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2017-2020рр.); учасниками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки природокористування (ЛНАУ, м. Львів, 2018р.), учасниками міжнародних конкурсів, зокрема Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science” (2019р.), Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія» (КНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук, 2019р.); учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Для опанування польових методів дослідження екології студентами кафедра організовує та проводить екскурсії та практичні заняття на промислові об’єкти, ландшафтні елементи, екологічні лабораторії.

З метою популяризації екологічних знань та розвитку екологічної освіти кафедра проводить екскурсії-тренінги для школярів та ліцеїстів; науково-методичні воркшопи для вчителів. Викладачі кафедри забезпечують рецензування та організовують підготовку й захист робіт школярів в рамках І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; беруть участь у роботі проектів «Місто нашими руками», «Екологічна платформа майбутнього»; в роботі клубу «Зелений росток» Зеленого центру Метінвест.

За для підвищення екологічної свідомості населення громад кафедра (викладачі разом зі здобувачами) організовують заходи щодо Всесвітнього дня вторинної переробки (рециклінгу); до Всесвітнього дня прибирання в партнерстві з Всеукраїнським молодіжним рухом «Let’s do it Ukraine», співпрацюють з благодійним фондом Карітас, з проектом USAID «ГОВЕРЛА» (м. Горохів, Волинська область) (поширення екологічної освіти серед учнів районних закладів середньої освіти); беруть участь у з’їздах екологів.

Партнери кафедри (урядові організації, установи, підприємства, заклади освіти)

Вітчизняні:
- Відділ охорони навколишнього середовища ПАТ «ММК імені Ілліча»
- Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в Донецькій області
- Управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Маріупольської міської ради
- Маріупольське комунальне підприємство зеленого будівництва
- Маріупольська гідрометеорологічна обсерваторія
- КП «Полігон твердих побутових відходів»
- Український степовий заповідник Національної академії наук України
- Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
- Донецький державний університет управління
- Донецький національний університет імені Василя Стуса
- Львівський національний аграрний університет
- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
- Маріупольська міська філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» ПрАТ "Азовсталь"
- Український степовий заповідник Національної академії наук України "Кам'яні могили"
- Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine»
- Регіональний ландшафтний парк «Краматорський»

Зарубіжні:
- Відкритий університет Ізраїлю
- Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Республіка Молдова)
- Університет Порту (Португалія)
- Варшавський університет (Польща)
- Національний Афінський університет ім. Каподистрії (Греція)

uCoz